Sú počuť zvuky, rezonujú novými chorobami a vakcínami a rozozneli sa viac ako zvony, viac ako trubky, viac ako legie, viac ako zbrane, viac ako vysvetlenie človeka.

sv.Michal archanjel poukazuje na sučasnú dobu kedy sa hovorí o rôznych chorobách a vakcínach, ako riešeniach, ale pritom si nechcu dať vysvetliť.. ako hovorí aj Peková, že vakcíny nie su riešením.

“Bohom milovaní ľudia, človek bude trpieť hrôzou v očakávaniach neustálych mutácií vyrobeného vírusu, až do doby, keď zlo – ktoré vytvorilo vírus – bude demaskované.

TU sv.Michal hovorí presne o tom, čo Peková, že virus neustále mutuje a tvorcovia virusu budu demaskovaní. Nie, že by Archanjel nevedel kto sú, ale že to postupne bude odhalené.

Modlite sa, skrze podvod pomoci, bola Amerika ešte viac zamorená.

Zrejme Archanjel hovorí o nejakej zdravotnej “pomoci”, ktorá obetiam a nakazeným ešte viac zhoršila zdravotný stav. Možno to boli kontroverzné dýchacie prístroje alebo niečo iné… a možno len Trumpove lahkomyselne vyjadrenia o tom, že netreba ruška, ochranu…

https://gloria.tv/post/S7gwEy68HEzQ6GMdpTMWy3tV7