Video: Biskup Schneider – Možné povinné očkovanie vakcínami z potratených detí bude začiatkom Apokalypsy TU:
alianciazanedelu.sk/archiv/7384

Minulý týždeň biskup Athanasius Schneider predniesol apokalyptický scenár týkajúci sa povinného celosvetového očkovania vakcínami pochádzajúcimi z potratených detí.

Pravdepodobne to mnohí nepostrehli pre prezidentské debaty, a správu o tom, že sa prezident a prvá dáma nakazili koronavírusom, a boli hospitalizovaní, my túto tému však otvoríme v dnešnej Šou Johna-Henryho Westena, takže nikam neodchádzajte.

Šou Johna-Henryho Westena. Predtým, než začneme, chcem poďakovať tým,
ktorí nás finančne podporili počas zbierky, ktorá sa skončila minulý týždeň. Bez vás by sme v našej práci nemohli pokračovať, patríte do tímu, ste s nami v prvej línii v tomto boji za vieru, život, rodinu a slobodu.
Boh vás žehnaj!
Ako vždy začnime prežehnaním sa. V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Biskup Athanasius Schneider Lifesite povedal, že nás možno čaká celosvetové povinné očkovanie proti koronavírusu vakcínami vyrobenými z bunkových línií potratených detí. Citujem: „A potom vstúpime do obdobia Apokalypsy.“ Vysvetľuje to týmto spôsobom: „Možno sa mýlim, ale mám také tušenie, že táto situácia s Covidom nebola vytvorená len za účelom zavedenia novej diktatúry, a kontroly nad populáciou, ale aj ako určitý spôsob celosvetovo legalizovať potraty – zabíjanie nenarodených bábätiek – takže celý svet bude na ňom kolaborovať tým, že bude používať vakcíny vyrobené z častí tiel potratených detí.

Očkovanie bude nariadené a povinné, aby sa bez neho nedalo pracovať, cestovať, chodiť do školy, čím donútite celú populáciu dať sa zaočkovať, ale iná vakcína, než tá vyrobená z buniek potratených detí, nebude. Možno iné vakcíny neuznajú, a budú vám klamať a tvrdiť, že neúčinkujú, a jediná účinná vakcína je tá z potratených detí.

Nehovorím teraz, že sa tak aj stane, ale mám také tušenie: vidím to ako reálnu možnosť, že by taká situácia mohla nastať.

Považujem to za posledný krok satanizmu, že satan a svetová vláda, v konečnom dôsledku slobodomurárska svetová vláda, donúti takýmto spôsobom všetkých, dokonca aj Cirkev, súhlasiť s potratmi.
A preto, keď niečo také nastane, musíme sa voči tomu veľmi dôrazne vzoprieť.

Dokonca musíme počítať s tým, že sa staneme mučeníkmi. Dovoľte mi ešte raz zopakovať poslednú časť: A preto, keď niečo také nastane, musíme sa voči tomu veľmi dôrazne vzoprieť. Dokonca musíme počítať s tým, že sa staneme mučeníkmi. Fíha, sme na to pripravení? Pripraviť sa na to môžeme jedine tak, že sa postaráme o to, aby sme boli v stave posväcujúcej milosti, vrúcne sa modlili, pristupovali k sviatostiam a konali pokánie.

Ale po týchto slovách sa biskup Schneider dostáva k zarmucujúcej časti: „Bohužiaľ, niektorí biskupi, dokonca aj dobrí biskupi a kňazi, vyrukovali s niečím, čo je podľa mňa sofizmus, ktorým sa snažia morálne ospravedlniť zaočkovanie takouto vakcínou z potratených detí.“

Len tak mimochodom, sofizmus je „chytrý, ale falošný argument, obzvlášť taký, ktorý sa používa pri zámernom klamaní.“ Biskup Schneider teda hovorí, že niektorí biskupi, dokonca aj dobrí, podľa neho „vysvetľujú veľmi sofisticky princíp len morálnej spolupráce, bez vašej vôle, bez vášho súhlasu.
Lenže podľa mňa je to sofizmus, ktorý v tomto konkrétnom prípade nemožno použiť, pretože každému, so štipkou zdravého rozumu, musí byť hneď jasné, že ak človek vie, že vakcína je z potratených detí, potom nie je možné tento morálny princíp alebo teóriu uplatniť.

A preto si treba dávať veľký pozor na to, aby sme nenaleteli na tento sofistický argument, aj keď sme ho počuli od dobrých, tradičných kňazov. Toto nebezpečenstvo nám hrozí, a musíme mu odolávať.“
Čo je skutočne pravda. Na celom svete dnes drvivá väčšina biskupov trvá na očkovaní bez ohľadu na to, či vakcíny sú alebo nie sú vyrobené z bunkových línií potratených detí.

Ako už Lifesite predtým informovali, celá Konferencia biskupov Anglicka a Walesu v súvislosti s vakcínami proti koronavírusu vyhlásila, že katolíci majú „povinnosť prima facie byť zaočkovaní“.
Katolícka cirkev očkovanie dôrazne podporuje, a pokiaľ ide o katolíkov, tí majú mať povinnosť prima facie byť zaočkovaní, nielen kvôli vlastnému zdraviu, ale aj zo solidarity s ostatnými, najmä najzraniteľnejšími,“ uvádzajú v liste publikovanom vo štvrtok 30. júla.
„Veríme, že existuje morálna povinnosť zaistiť dostatočnú zaočkovanosť, ktorá je nevyhnutná pre bezpečie ostatných. Je to obzvlášť dôležité v súvislosti s objavom vakcíny proti COVID-19.“

Je to bláznivé, celá Konferencia biskupov Anglicka a Walesu, ale nie sú to len oni, takíto biskupi sa nájdu na celom svete.
Faktom je, že kardinál Blaise Cupich z Chicaga účinkoval v reklame, kde mu pichli vakcínu, aby povzbudil aj ostatných dať sa zaočkovať. Skorumpovaná Vatikánska pápežská akadémia pre život v roku 2017 skutočne vydala dokument, v ktorom sa píše, že existuje „morálna povinnosť zaručiť zaočkovanosť nevyhnutnú pre ochranu ostatných,“ a dodáva, že „všetky klinicky odporúčané očkovania môžu byť s čistým svedomím použité, a použitie takýchto vakcín neznamená nejaký druh spolupráce s dobrovoľným potratom.“
Na druhej strane niekoľko katolíckych kardinálov a biskupov pod vedením bývalého pápežského nuncia, arcibiskupa Carla Mariu Vigana, a kardinálmi Gerhardom Muellerom, Josephom Zenom a Janisom Pujatsom, v otvorenom liste z mája uviedlo, že „pre katolíkov je morálne neprijateľné vyvíjať alebo používať vakcíny pochádzajúce z tkanív potratených plodov.“

Navyše kardinál Raymond Burke na Rímskom fóre o živote v máji 2020 povedal: „Musí byť jasné, že nikdy nie je morálne ospravedlniteľné vyvinúť vakcínu pomocou bunkových línií potratených plodov.“

Ďalej dodal, že nútené očkovanie narušuje „občiansku integritu“. V nadväznosti na vyhlásenie biskupov Spojeného kráľovstva, ktoré všetkých nabádalo dať sa zaočkovať, v skutočnosti hovorilo o morálnej povinnosti zaočkovania sa, biskup Joseph Strickland z texaského Tyleru zopakoval svoj nesúhlasný postoj k očkovaniu vakcínami vytvorenými pomocou bunkových línií potratených detí.

„Opakujem svoju výzvu, aby sme odmietli akúkoľvek vakcínu, ktorá je vyvinutá použitím potratených detí.“ Ďalej dodáva: „Hoci by boli desiatky rokov staré, stále to znamená, že bol život dieťaťa ukončený skôr, než sa stihlo narodiť, a potom bolo jeho telo použité ako náhradné diely.
Nikdy s potratmi neprestaneme, keď neukončíme toto zlo!“ Viac ako 870-tisíc ľudí podpísalo petíciu LifeSiteNews, ktorá vyzýva vlády na celom svete, aby očkovanie proti koronavírusu nebolo povinné.

Nastal scenár, v ktorom kardináli budú proti kardinálom, a biskupi proti biskupom, predpovedaný v schválenej vízii Panny Márie sestre Agnes Sasagawovej v japonskej Akite. 13. októbra 1973 Panna Mária povedala sestre Sasagawovej: „Diablovo dielo prenikne aj do cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom.

Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Budú pustošené chrámy a oltáre. Cirkev bude plná tých, ktorí robia kompromisy, a diabol zvedie mnoho kňazov a Bohu zasvätených duší, aby opustili Pána.“

Ale korupcia v hierarchii bola predpovedaná už od počiatku Cirkvi. Sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov píše: „Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži“, teraz má na mysli biskupov, „ čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.“ Skutky apoštolov 20;29-30

Biskup Schneider dúfa, že sa jeho scenár povinného celosvetového očkovania vakcínami vyrobenými pomocou buniek potratených detí, nenaplní. Povedal: „Ale dúfam, že sa tak na globálnej úrovni nestane. Keď sa to stane, tak vstúpime do obdobia Apokalypsy.“ Prečítam vám to ešte raz: „Ale dúfam, že sa tak na globálnej úrovni nestane. Keď sa to stane, tak vstúpime do obdobia Apokalypsy.“ A dodáva: „V období Apokalypsy, o ktorom už teraz máme určité známky, musíme neustále vzývať anjelov, svätého Michala Archanjela, a posolstvo Panny Márie z Fatimy, ktoré je čoraz aktuálnejšie a potrebnejšie.“
A v podobných časoch si laici častokrát kladú otázku, čo môžu urobiť, keď čelia šialenstvu zo strany biskupov a kardinálov, ba dokonca aj pápeža.

Ale pravda je taká, že odpoveď máme. V skutočnosti ide o odpoveď na otázku, čo môžu veriaci urobiť, ktorú položil reportér LifeSiteNews, Steven Kokx, arcibiskupovi Viganovi v otvorenom liste zverejnenom na Catholic Family News.
Viete, jednou z mojich najdrahocennejších výsad počas štvrťstoročia stráveného v LifeSiteNews bolo, že som svoj hlas mohol prepožičať arcibiskupovi Viganovi, tomuto odvážnemu Kristovmu vojakovi, ktorý okrem toho, že sa s nami nedávno modlil ruženec, nikdy nerečnil na verejnosti, ale svoje rady nám dáva výlučne v listoch a rozhovoroch.

Video teda zakončím jeho slovami: „Nemôžeme našich pastierov súdiť za ich úmysly, ani predpokladať, že sú všetci pokrivení vo viere a mravoch; naopak, môžeme dúfať, že mnohí z nich, ktorí doteraz zo strachu mlčali, pochopia, akému klamstvu to naleteli, keď budú svedkami nárastu zmätku a apostázy, a konečne sa zobudia.

Ozýva sa veľa laikov, ďalší ich budú nasledovať spolu s dobrými kňazmi, ktorí sa určite nájdu v každej diecéze. Toto prebúdzanie sa Cirkvi bojujúcej, dovolím si to nazvať rovno vzkriesením, je nevyhnutné, naliehavé a neodvratné: žiadny syn nebude tolerovať, aby jeho matku urážali sluhovia, alebo aby jeho otca tyranizoval jeho hospodár.

Boh nám v týchto bolestivých situáciách ponúka možnosť stať sa jeho spojencami v tomto svätom boji pod jeho zástavou: „Kráľ, ktorý zvíťazil nad bludom a smrťou, sa delí s nami o česť triumfálneho víťazstva a večnú odmenu, ktorá z neho vyplýva, potom, čím sme si s ním prešli a čo sme si vytrpeli.

Ale aby sme si túto večnú Božiu slávu zaslúžili, sme povolaní znovuobjaviť – v zženštilom veku ochudobnenom o hodnoty akými sú česť, chlapské slovo, a hrdinstvo – fundamentálne aspekty každého pokrsteného človeka.
Kresťanský život je milícia, a so sviatosťou birmovania sme povolaní stať sa Kristovými vojakmi, pod ktorého insígniami musíme bojovať.

Samozrejme, že vo väčšine prípadov ide o duchovný boj, ale v priebehu dejín sme videli, ako často bolo nutné postaviť sa proti porušeniu zvrchovaných Božích práv a slobody Cirkvi, a tiež bolo potrebné chopiť sa zbraní, keď sme museli s namáhavým odporom odraziť islamskú inváziu v Lepante a na periférii Viedne, pri prenasledovaní Cristeros v Mexiku, katolíkov v Španielsku, a dokonca aj dnes pri krutej vojne proti kresťanom, ktorá sa vedie na celom svete.

Ešte nikdy predtým sme neboli schopní porozumieť teologickej nenávisti smerujúcej od nepriateľov Boha, inšpirovaných satanom, tak ako dnes.

Útočí sa na všetko, čo pripomína Kristov kríž, na čnosť, na dobro a krásu, na čistotu, čo nás má povzbudiť k tomu, aby sme sa hrdo postavili za svoje práva, nielen, aby sme neboli prenasledovaní našimi vonkajšími nepriateľmi, ale predovšetkým za to, aby sme mali silných a odvážnych pastierov, svätých a bohabojných, ktorí budú robiť presne to, čo robili ich predchodcovia po celé stáročia: hlásať evanjelium o Kristovi, obracať jednotlivcov i národy, a zväčšovať Kráľovstvo živého a pravého Boha na celom svete.

Veriaci laici majú dnes posvätnú úlohu: utešovať dobrých kňazov a dobrých biskupov tým, že sa okolo nich zomknú ako ovce okolo svojich pastierov. Pohostia ich, budú im pomáhať a utešovať počas ich skúšok. Vytvoria komunitu, v ktorej nebude prevládať hundranie a nejednota, ale skôr bratská láska vo zväzku viery.

A keďže ako ustanovil Boh, jedinca viaže poslušnosť voči autorite, a pretože nemá inú možnosť, len sa jej postaviť na odpor, keď svoju moc zneužíva, nebude mu pripočítaná vina za neveru svojich vodcov, ktorí nesú veľmi vážnu zodpovednosť za to, akým spôsobom vykonávajú svoju zastupiteľskú moc, ktorá im bola zverená.

Nesmieme sa búriť, ale protestovať; nesmieme sa tešiť z chýb našich pastierov, ale modliť sa za nich a s úctou ich napomínať; nesmieme spochybňovať ich autoritu, ale spôsob, akým ju používajú.“

Na záver arcibiskup hovorí: „Som si istý, s istotou, ktorá pramení z viery, že nás Pán nezabudne odmeniť za našu vernosť potom, ako nás potrestá za chyby duchovných. Dá nám svätých kňazov, svätých biskupov, svätých kardinálov, a predovšetkým svätého pápeža.

Lenže títo svätí vzídu z našich rodín, komunít, našich zborov: rodín, komunít a zborov, v ktorých sa musí pestovať Božia milosť neustálou modlitbou, častou svätou omšou a sviatosťami, ponúkaním obetí a konaním pokánia, ktoré nám Spoločenstvo svätých umožňuje obetovať Božskému veličenstvu, aby sme sa vykúpili z našich hriechov a hriechov našich bratov, vrátane tých, ktorí majú autoritu.

V tomto zohrávajú zásadnú úlohu laici, ktorí strážia vieru vo svojich rodinách tak, aby sa naši mladí ľudia, ktorí sú vedení k láske a bázni pred Bohom, jedného dňa stali zodpovednými otcami a matkami, ale tiež dôstojnými služobníkmi Pána, jeho poslami v mužských a ženských reholiach, a apoštolmi v občianskej spoločnosti.

Liekom na vzburu je poslušnosť. Liekom na herézy je vernosť učeniu Tradície. Liekom na rozkol je synovská oddanosť posvätných pastierov. Liekom na apostázu je láska k Bohu a jeho Svätej Matke. Liekom na zlozvyk je pokorné praktizovanie čnosti. Liekom na pokrivenie mravov je život v neustálej Božej prítomnosti. Lenže poslušnosť Bohu nemožno prekrútiť na apatickú servilitu; Úctu k autorite nemožno prekrútiť na poslušnosť k súdu.

A nezabúdajme, že ak je povinnosťou laikov poslúchať svojich pastierov, ešte väčšou povinnosťou pastierov je poslúchať Boha.“

Pre LifeSiteNews John-Henry Westen. Boh vás žehnaj!
Pre http://www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka
Úprava textu AZN

alianciazanedelu.sk/archiv/7384