1722. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

BLÍŽÍTE SE K VAROVÁNÍ

Milované děti, přijměte mé požehnání. Jste můj lid, který miluji.

Děti, přicházím k vám znovu, abych vás vyzval odmítnout hřích a dobře Mě poznat, abyste se nenechaly tak snadno zmást.

Odmítly jste Mě poznat, proto Mě nepoznáváte, pohrdáte přikázáními, svátostmi, eucharistickou slavností a řádným přijímáním. Pro většinu z mých dětí je to jen symbolika, ztráta času, kdy Mne přijímají jen kvůli vnějškovému zdání.

Aniž byste naslouchaly výzvám domu Otce, jdete dál s lidským já, nadmutým zvráceností, kterou v sobě nesete. Vytváříte zákony, které podporují zbíjení nevinných, a tento nejtěžší hřích vyvolává utrpení lidstva.

Stvoření vás nezná…
Jste generací, která se bouří proti svému Pánu a svému Bohu.

Domýšlivé lidské ego nezná lásku k bližnímu…
Neposlušnost je potravou mnoha lidských tvorů…
Na věrnost je pohlíženo jako na absurditu, a proto jste ve velkém nebezpečí, neboť vám chybí upřímnost a bratrská láska, která by vám dovolila přežít, kdybyste se navzájem chránili.

To jsou pro mé lidi vrcholné chvíle, kdy se lidské stvoření nechalo svést na scestí s krajní poslušností a vydalo se vlkům jako ovce bez pastýře [Mk 6, 34].

Čekají vás větší a strašnější utrpení, krize všeho druhu, pronásledování kvůli tomu, že jste mými dětmi, že se lišíte od ostatních, kteří jsou ponořeni do hříchu a neposlušnosti.

ČAS JE KRÁTKÝ… Sociální neklid sílí, komunismus je připraven zaútočit na lidstvo a uvrhnout je do války.

Blížíte se k Varování.

Varování přijatá mým domem se naplňují před vašima očima a budou se naplňovat i nadále.
Pšenice se odděluje od koukolu.

Ne všichni, kdo se nazývají mými dětmi, dosáhnou konce.

Uchovávejte si potraviny, bude jich nedostatek. Připravte požehnané hrozny a uložte med.

Mějte u sebe olej milosrdného Samaritána a léky, které vám můj dům dal poznat (*).

Mějte u sebe geránium, které mé děti nazývají olejem svatého archanděla Michaela na počest mého milovaného archanděla.

Blížíte se k Varování…

K očekávaným událostem, které se mají stát před Varováním, může dojít během několika dnů. Duchovní bída lidstva vás vede do propasti.

Stydíte se modlit, žehnat a být bratrští, neboť mnoho mých dětí má srdce z kamene.

LÁSKA VYHASÍNÁ… Ďábel o to usiluje tváří v tvář prázdnému lidství, zbavenému Mne a bez citů.

Mé děti se nemusí bát, mé milosrdenství je chrání a má Nejsvětější Matka je přikrývá svým pláštěm.

Kupředu, moji lidé! Jděte vpřed s vírou, s nadějí, s jistotou nového nebe a nové země [Zj 21, 1].

Můj anděl pokoje vás stále pozoruje s nekonečnou láskou a od nynějška vás bude chránit!

Jděte vpřed beze strachu, jste moji lidé, nezastavujte se, nosím vás ve svém Nejsvětějším Srdci.

S věčnou láskou,

Váš Ježíš

(*) Speciál o budoucích chorobách. Aktualizováno.