INDIA, BRAZÍLIA, ARGENTÍNA/USA/EU: Ako uviedol v Naí Dillí sídliaci spravodajský kanál World Is One News (WION), spoločnosť Pfizer požaduje od krajín, aby ako zábezpeku pred očakávanými súdnymi spormi z dôvodu poškodenia jej vakcínami proti ochoreniu COVID-19 vkladali štátne aktíva.

Povedané inak, chce, aby vlády ručili vlastným majetkom za to, že spoločnosť dostane kompenzácie za akékoľvek náklady, plynúce zo žalôb proti nej za poškodenie vakcínou.

Brazília a Argentína sa nenechali vydierať

Spravodajský kanál WION uvádza, že Argentína a Brazília požiadavky Pfizeru odmietli. Spoločnosť pôvodne požadovala uzákonenie rovnakej odškodňovacej legislatívy, akej sa teší v USA či Európskej únii.

Argentína navrhla legislatívu, ktorá by obmedzila finančnú zodpovednosť Pfizeru na poškodenia plynúce z nedbanlivosti alebo zlého úmyslu.

Spoločnosť Pfizer návrh odmietla. Odmietla aj upravený návrh, obsahujúci jasnejšiu definíciu nedbanlivosti. Nato spoločnosť Pfizer požiadala argentínsku vládu o vloženie zábezpeky vo forme jej štátnych aktív – bankových rezerv, vojenských základní a budov veľvyslanectiev.

Argentína to samozrejme odmietla.

K podobnej situácii došlo aj v Brazílii. Spoločnosť Pfizer žiadala, aby sa Brazília:

  1. „Vzdala suverenity nad svojimi aktívami v prospech Pfizeru“
  2. Neuplatňovala proti spoločnosti svoje domáce zákony
  3. Nepenalizovala Pfizer za oneskorené dodávky vakcíny
  4. Zbavila Pfizer všetkej  občianskoprávnej zodpovednosti za vedľajšie účinky svojich vakcín

Brazília požiadavky Pfizeru odmietla, nazvúc ich „nezákonnými“. Ako uviedol kanál WION, spoločnosť Pfizer vyvinula svoju vakcínu s pomocou finančnej podpory vlád.

No a teraz – ako súkromná spoločnosť – od vlád ako podmienku pre dodanie vakcín požaduje odovzdanie štátnych aktív na zabezpečenie toho, aby sama neprišla ani o jediný cent, keď jej produkt poškodí ľudí. Pfizer žiada ochranu dokonca aj v prípadoch, keď sú tie poškodenia zdravia ľudí dôsledkom nedbanlivých postupov spoločnosti, podvodu alebo zlého úmyslu!

Nejakú ochranu pred právnou zodpovednosťou má zaručenú, rozhodne však nie z dôvodu podvodu, veľkej nedbanlivosti, korupcie či zlyhania riadiť sa dobrou výrobnou praxou.

Požadovať odškodnenie za tieto veci nemajú firmy žiadne právo. – Lawrence Gostlin, profesor práva.

Okrem Argentíny a Brazílie údajne dohodovalo zmluvy s Pfizerom aj deväť ďalších krajín Južnej Ameriky. Nie je jasné, či sa nakoniec svojich štátnych aktív vzdali.

Imunita výrobcov vakcín v USA a EÚ

V USA sa už výrobcovia vakcín na základe Zákona o verejnej pohotovosti a pripravenosti na nepredvídané udalosti  (PREP) tešia úplnej beztrestnosti pred poškodeniami, objavujúcimi sa po očkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19.

Rovnako je to aj v Európskej únii, kde si farmaceutické firmy už dopredu, ešte predtým než boli vakcíny k dispozícii, dohodami zabezpečili imunitu pred možným stíhaním za poškodenia zdravia spôsobené ich vakcínami.

Keby u vás došlo k poškodeniu, museli by ste podať žiadosť o odškodnenie na štát a aj keby vám odškodnenie priznali, tak to bude financované daňovými poplatníkmi.

Podobne ako tomu bolo pri bankách počas finančnej krízy v rokoch 2008-2009, aj teraz sa náklady farmaceutického podnikania socializujú (prenášajú na ľudí), no zisky privatizujú (zostávajú korporáciám).

Výrobca vakcín obvinený zo zneužívania svojej moci

Podľa STAT News „právni experti vyjadrili obavy, že požiadavky spoločnosti Pfizer sa rovnajú zneužívaniu moci“.

Lawrence Gostlin, profesor práva na Georgetownskej univerzite a riaditeľ Spolupracujúceho centra WHO pre národné a globálne zdravotné právo pre STAT uviedol:

 „Farmaceutické spoločnosti by nemali využívať svoju moc na obmedzovanie dostupnosti vakcín v krajinách s nízkym a stredným príjmom.

A zdá sa, že práve to robia…

Istá právna ochrana je zaručená, rozhodne však nie pre prípad podvodu, veľkej nedbanlivosti, korupcie alebo neriadenia sa dobrými výrobnými postupmi.

Spoločnosti nemajú žiadne právo požadovať za tieto veci odškodnenie.“

Záver

Mark Eccleston-Turner, prednášajúci globálneho zdravotného práva na Keeleho univerzite v Anglicku, dodal:

„Pfizer sa snaží čo najhospodárnejšie narábať so ziskom, minimalizovať svoje riziko v každom bode vývoja tejto vakcíny a potom ju uviesť na trh.

Lenže vývoj vakcíny už finančne silne podporený bol. Pre tohto výrobcu je preto riziko len veľmi minimálne.“

Zdroj: https://www.badatel.net/